Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund
post@aajjk.no

Instruktører

Roger Liavåg
Hovedinstuktør

Instruktør  JJ-Ung og JJ-Voksen Viderekomne.


2. Dan Sort belte

JJN-Ju Jitsu – World Kobudo – NKF

Marius Eide

Instruktør JJ- Voksen1. Dan Sort belte

JJN-Ju Jitsu – World Kobudo – NKF

Sølve Monteiro

Instuktør JJ-Barn


1. Kyu Brunt belte

JJN-Ju Jitsu

Christoffer Lervåg

Hjelpeinstruktør JJ-Barn og JJ-Ung3. Kyu Grønt belte

JJN-Ju Jitsu

Robert Gas

Hjelpeinstruktør alle partier


1. Dan Sort belte

JJN-Ju Jitsu – World Kobudo – NKF