Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund
post@aajjk.no

Pensum og krav, barn/ung – Hvitt

Dojo etikette og disiplin

Det er veldig viktig for både deg, medelever og instruktør at du forstår de grunnleggende høflighetsreglene som gjelder når du skal trene ju jitsu. Dette fordi vi ønsker at treningen skal foregå så sikkert som mulig, uten at du skader deg selv eller andre.

 • Disiplin (komme tidsnok, ikke prate underveis, fokus på oppgaver).
 • Respekt (for instruktører og partnere), herunder forstå ordet yame og 2 klapp som betyr STOPP.
 • Ydmykhet (for egen og andres kunnskap, erfaringer og begrensninger).
 • Årvåkenhet, være tilstede fysisk og mentalt (zanshin). Oppstillinger på rekke.

1. stripe

 • Yoi- klarposisjon
 • Kamai- Kampposisjon/guard
 • Slag med fremste hånd (kizami zuki). Ett steg frem når slaget utføres i samme stilling.
 • Slag med bakerste hånd (gyaku zuki). Ett steg frem når slaget utføres i samme stilling.
 • Kombinasjon av disse slagene dvs. 1-2 kombinasjon. Ett steg inn- og ut igjen i guard.

2. stripe

 • Rett spark med fremste og bakerste ben (mae geri)
 • Kombinasjon med kizami zuki, gyaku zuki, og mae geri.

Sideveis fall (yoko ukemi). Sitt ned fra stående posisjon. Hodet må opp fra matta, strak arm. Pass på å ikke ta deg for når du setter deg ned.