Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund
post@aajjk.no

Kurs og seminarer

Trening, kurs og seminarer.

I hovedsak er trening med Ju Jitsu en fritidsaktivitet hvor man normalt sett trener 2 ganger i uken, på lik linje med andre idretter som fotball, turn, treningsstudio ol. 
Ålesund Ju Jitsu er nr.1 når det gjelder praktisk selvforsvar i Ålesund. Det er dette vi kan, og det er dette vi trener daglig på treningene. 

Selvforsvars kurs
Med sin varierende treningsform hvor fokuset er selvforsvar, passer denne aktiviteten også innen ulike kurs som «Generell selvforsvar» «Selvforsvar for kvinner» «Selvforsvar for russen» personlige timer ol. Dette er kurs som vi tid til annen arrangerer i våre egne lokaler eller hvor dette passer. Ved kapasitet, og på forespørsel kan vi ta på oss de nevnte kursene over, samt selvforsvarkurs for foreninger, lag, bedrifter og grupper fra 1 til flere personer. Populært er også innslag av selvforsvartrening for idretter som et alternativ/avveksling fra ordinære trening. Alle disse kursene kan variere fra 1 til 3 timer per kurs, over en helg eller fast oppsatte dager over tid.

Konflikthåndtering
Vi har også kurser som retter seg mot utsatte yrkesgrupper som for eksempel innen helsevesenet. Disse kursene kaller vi konflikthåndtering hvor man lærer enkle grep og teknikker for å komme seg ut av uønskede situasjoner som klestak, armtak, strupe, hårtak, omfavnelser og annen truende situasjon. Vi lærer selvfølgelig også å unngå disse situasjonene før de oppstår. Dette er trygge teknikker både for den som utøver den uønskede situasjonen og den som blir utsatt for den.
Ønsker man mer utvidede/ spesial kurs innen dette emne eller andre emner, har vi en solid samarbeidspartner i «ryggen» som bistår med mer spesialtilpassede kurs og med over 30års erfaring. Se en oversikt og kontaktinfo til  «FightSafe selvforsvarkurser»

Seminar og treningssamlinger
1-3 ganger i året arrangerer Ålesund Ju Jitsu treningssamlinger internt med egne eller eksterne instruktører både fra inn og utland. Så lenge det er praktisk mulig inviterer vi gjerne andre kampsporter til disse treningssamlingene. Dette annonserer vi i så fall på digitale medier i god tid i forveien.

Priser

Vi har ingen faste priser på kursene. Ta kontakt for forespørsel.

Eksempler på tidligere priser på selvforsvarkurs over 3 timer, har disse leiet på 150-300,- per person alt etter type kurs. For samlede grupper, lag og foreninger ol. setter vi gjerne en fast pris uavhengig av antall personer.

Kontakt

For mer informasjon og forespørsel.

Epost: post@aajjk.no
eller
Mobil: 90945819 (Roger)

Du vil også finne en del praktiske opplysninger på våre hjemmeside www.aajjk.no