Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund
post@aajjk.no

Innkalling til Årsmøte 2020

Innkalling til Årsmøte 2020

Årsmøtet er avlyst på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med ny innkalling ved ett senere tidspunkt.

Til medlemmene i Ålesund Ju Jitsu                       Ålesund, 09.02.2020

Innkalling til årsmøte i Ålesund Ju Jitsu

Styret innkaller herved til årsmøte i Ålesund Ju Jitsu.

Årsmøtet avholdes den 25. mars 2020 kl. 1730 i treningslokalene på Borgund videregående skole.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. Mars 2020 til thorandrelarsen@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, og medlemmer som ønsker det kan få saklisten oversendt på epost.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen:
Ålesund Ju Jitsu v/Thor Andre Larsen
styreformann