Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund
post@aajjk.no

Nye sortbelter i klubben.

Nye sortbelter i klubben.

Marius Eide er vårt siste sortbeltetilskudd i klubben og vi gratulerer med knallgod innsats under Sommerleiren i Langesund. Marius har vært medlem siden 2012 og har stort sett vært på matten under hver trening siden da. I tillegg har Marius hatt ansvaret for både barn og ungdomspartiet i mange år. De siste året har Marius konsentrert seg mest for ungdomspartiet og har vært ansvarlig trener der.

Roger Liavåg er den andre personen i Ålesund Ju Jitsu historie på over 30år som har tatt 2. Dan sort belte, det er bare Ole Steinar Flydal som har denne graden fra før, den tok han sommeren 2012. I likhet med Marius, leverte også Roger en knallgod innsats. Roger og Marius var dessuten sparringspartnere i forkant og til graderingen i Langesund.

Roger har trent hos Ålesund Ju Jitsu siden 2006 og i likhet med Marius har Roger også vært en av de mest trofaste på matten siden begynnelsen. Roger har hatt fast trenerrolle i klubben i mer enn 5år og er per i dag hovedinstruktør i klubben. Roger trener primært voksengruppen og har også trent Judo i 8-10år fra ungdomstiden.

Roger og Marius sier de er klar for trenerrollen til høsten samens med flere. Og er fulle av inspirasjon som de vil dele med både nye og eksiterende medlemmer. Dette lover bra!

Bilde er fra årets Sommerleir 2019. F.V.Bak: Robert Gas, Christoffer Lervåg, Roger Liavåg, Marius Eide og Herman Eide.