Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund
post@aajjk.no

Innkalling til Årsmøte 2019

Innkalling til Årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Ålesund Ju Jitsu Klubb.

Årsmøtet avholdes den 27. mars 2019 kl. 1730 i treningslokalene på Borgund videregående skole.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. Mars 2019 til thorandrelarsen@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, og medlemmer som ønsker det kan få saklisten oversendt på epost.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksliste med innkomne saker. Dokumentet ligger på Microsoft Onedrive og kan sees fra denne linken: Passord oppgis ved å ta kontakt med klubben.
Saksliste med innkomne saker


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen:

Ålesund Ju Jitsu Klubb